II sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
25

Informujemy, że 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się II sesja Rady Gminy Młodzieszyn .

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
  2. w sprawie powołania Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Infrastruktury
  3. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  4. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
  5. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  6. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  7. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
  8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
 5. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.