II sesja Rady Gminy Rybno

0
88

RADA GMINY RYBNO

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

fax 46 861-14-38 33

www.gminarybno.com

                Rybno, dnia 23 listopada 2018 r.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się sesja Rady Gminy Rybno zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Rybno.
  5. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

/-/ Sylwia Anna Feliga

 

II sesja Rady Gminy Rybno 27 listopada 2018 r.