II sesja Rady Gminy Teresin

0
109

Za nami druga sesja nowo wybranej Rady Gminy Teresin. Tym razem samorządowcy spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. We wtorek 4 grudnia br. podjęli kilka uchwał, jednak najważniejszą częścią obrad były wybory wiceprzewodniczących Rady oraz składów osobowych stałych komisji.

W tajnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowano powierzyć funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy kadencji 2018-2023 radnym – Lechowi Kaźmierczakowi i Jerzemu Wójcikowi.

Bardzo sprawnie poszło głosowanie nad poszczególnymi komisjami. Warto dodać, iż przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Danutę Olejnik, a przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Hubert Konecki. Ustalono też składy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Społecznej.

Radni podjęli także decyzję o oddelegowaniu Lecha Kaźmierczaka, jako przedstawiciela Gminy Teresin do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.

W dalszej części podjęto uchwałę m.in. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę w obrębie Teresin, dokonano zmian w tegorocznym budżecie, jak również zdecydowano o podjęciu uchwały o współdziałaniu z Gminą Baranów i Gminą Wiskitki w sprawie podjęcia współpracy w celu wytypowania kandydatów do Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Marcin Odolczyk