III sesja Rady Gminy Rybno

0
90

RADA GMINY RYBNO                                            Rybno, dnia 23 listopada 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

fax 46 861-14-38 33

www.gminarybno.com

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się sesja Rady Gminy Rybno zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
  8. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

III sesja Rady Gminy Rybno 30 listopada 2018 r.