III sesja Rady Powiatu, w piątek 28 grudnia

0
55

W piątek 28 grudnia br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok:
  1. a. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
  2. b. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok wraz uzasadnieniem;
  3. c. przedstawienie opinii komisji stałych;
  4. d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;
  5. e. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  6. f. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;
  7. g. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  8. h. głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
  9. i. głosowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. a. przekazania skargi;
 2. b. zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 3. c. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018;
 4. d. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

5. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2019 roku.

6. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady        Powiatu w Sochaczewie na 2019 rok.

7. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.