Ile dostanie sport i NGO

0
47

Sport ngo

Burmistrz zdecydował o ogłoszeniu dwóch otwartych konkursów ofert, w których do podziału jest łącznie 630.000 zł. Po dotacje z kasy miasta mogą sięgnąć sochaczewskie kluby sportowe, UKS-y, stowarzyszenia i fundacje. To jednak nie koniec, bo jeszcze 260.000 zł ratusz podzieli w lutym, w trzecim konkursie, a pieniądze trafią do organizacji zajmujących się walką ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii.

W przypadku ogłoszonych właśnie konkursów chodzi o dotacje na rozwój sportu, promocję zdrowego stylu życia, aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi z trudnych rodzin. Na składane przez organizacje pozarządowe oferty realizacji zadań z zakresu sportu, ratusz czeka do godz. 16.00, 29 stycznia. Na oferty z zakresu pomocy społecznej i szeroko rozumianej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi UM czeka do godz. 16.00, 4 lutego. Treść ogłoszeń, wzory wniosków, zasady podziału pieniędzy, stosowaną przy ocenie ofert punktację – zainteresowani znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej UM:

 

500.000 NA SPORT

Pierwszy konkurs, dotyczący realizacji zadań z zakresu sportu na terenie miasta, adresowany jest do stowarzyszeń sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych zajmujących się promocją zdrowego stylu życia, rekreacją, sportem masowym uprawianym przez dzieci i młodzież oraz wyczynowo przez dorosłych. Oto proponowane kwoty wydatków w poszczególnych działach:

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł (w 2015 – 40.000 zł).
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby. Kwota przeznaczona na zadanie – 160.000 zł (w 2015 – 160.000 zł)
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej. Kwota przeznaczona na zadanie – 160.000 zł (w 2015 – 160.000 zł)
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi judo. Kwota przeznaczona na zadanie – 60.000 zł (w 2015 – 60.000 zł)
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pływania. Kwota przeznaczona na zadanie – 25.000 zł (w 2015 – 25.000 zł)
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi koszykówki. Kwota przeznaczona na zadanie – 15.000 zł (w 2015 – 15.000 zł)
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych dyscyplin. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł (w 2015 – 40.000 zł)

 

129.600 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Drugi konkurs adresowany jest do działających na terenie miasta organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń i fundacji udzielających wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, zajmujących się promowaniem uzdolnionych artystów. Tu zaproponowany podział pieniędzy z budżetu miasta wygląda następująco:

 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych: 16.000 zł (w roku 2015 – 16.000 zł.)
 • ochrona zdrowia – prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin: 5.000 zł (w roku 2015 – 5.000 zł.)
 • wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych: 18.500 zł (w roku 2015 – 18.400 zł.)
 • wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców: 10.100 zł (w roku 2015 – 10.200 zł.)
 • prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych: 15.000 zł (w roku 2015 – 15.000 zł.)
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo – wychowawczych wsparcia dziennego: 65.000 zł (w roku 2015 – 72.000 zł.)

Do 25 stycznia organizacje mogą zgłaszać swych kandydatów do komisji oceniającej złożone oferty, dzielącej pieniądze pomiędzy poszczególne stowarzyszenia.

Dodajmy, że w lutym ratusz podzieli w konkursie 260.000 zł przeznaczone na walkę z alkoholizmem i zjawiskiem narkomanii. Będą to pieniądze m.in. na prowadzenie akcji i kampanii społecznych, wspieranie świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

Urząd Miasta Sochaczew