Iłów. Dofinansowanie z WFOŚiGW

0
30

logo WFOŚiGWNFOŚiGW

Odbiór i utylizacja azbestu w gminie Iłów w 2015 r. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 40.278,00 zł