Iłów. Gmina otrzymała dotację na drogi (sprawozdanie z sesji RG)

0
49

Mimo, że sezon urlopowy w pełni, to w gminie Iłów trwają przygotowania do realizacji kilku ważnych inwestycji drogowych. Część z nich była od początku w planach budżetowych, jednak nie wszystkie. Niedawno pojawiła się możliwość wykonania dodatkowych zadań, na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

17 lipca odebrałem promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmującą dofinansowaniem 2 drogi gminne w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – mówił Wójt Roman Kujawa na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym w dniu 8 sierpnia. Chodzi o odcinek Łady – Arciechówek i drogę w Giżyczkach.

W myśl promesy gmina otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 1 mil. 630 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację odbudowy 2 dróg gminnych o łącznej długości 4,5 km. – mówiła skarbnik gminy uzasadniając przygotowane projekty uchwał.

Środki dotacji wchodzą do budżetu, jednak na realizację nowych zadań trzeba zabezpieczyć środki własne – wyjaśniała Agnieszka Brzeska odpowiedzialna za finanse gminy. Wymaga to zmiany wartości kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu z kwoty 1 mil. zł. do kwoty 1,5 mil. zł.  – usłyszeli radni.

Pod ich obrady poddano projekty dotyczące zmian w budżecie i zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększenie wartości kredytu wpłynie bowiem na wynik finansowy gminy w dłuższej perspektywie czasowej – wyjaśniała pani skarbnik.

Stosunkiem 9 za przy 5 wstrzymujących się na odbudowę drogi Łady – Arciechówek (o dł. 2 tys. 821 m) radni postanowili zabezpieczyć kwotę – 1 mil. 390 tys. zł. (w tym dotacja – 1 mil. 90 tys.; środki własne – 300 tys. zł), zaś na drogę w Giżyczkach (o dł. 1 tys. 721 m) kwotę – 840 tys. zł. (w tym dotacja – 540 tys. zł; środki własne – 300 tys. zł.)

W wyniku innych zmian w budżecie do planu na rok 2018 wprowadzono siłownie zewnętrzne w Giżycach, Brzozowie Starym oraz przy kompleksie „Orlik” w Iłowie, na które gmina  pozyskała dotację z instrumentów finansowych samorządu województwa mazowieckiego.

Na koniec radni omawiali nadchodzące Dożynki Gminne, które rozpoczną się 26 sierpnia w Kościele Parafialnym w Iłowie i będą kontynuowane na placu przy Hali Sportowej.