Iłów. Informacja o naborze wniosków (gradobicie)

0
120

Komunikat                                                                      Iłów 21.06.2018 r.

dla rolników poszkodowanych przez gradobicie  w terminie 3.06.2018 r

W związku z wystąpieniem w dniu 3.06.2018r . gradobicia na terenie sołectw Wieniec, Sadowo, Białocin prosimy o składanie wniosków o szacowanie szkód w Urzędzie Gminy Iłów (pokój nr 12).

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Iłów (pokój nr 12).

 

Wnioski należy składać w terminie do 30.06.2018 r.

 

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji.

Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1ha.

Do wniosku o szacowanie szkód należy załączyć kopię wypełnionego wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2018. We wniosku o szacowanie szkód należy bezwzględnie zachować zgodność powierzchni wszystkich upraw z powierzchnią deklarowaną do płatności obszarowych.

 Wójt Gminy Iłów

                                                                                                        /-/ Roman Kujawa