Iłów. jubileusz Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów

0
145

â--yczenia2

9 października seniorzy z Iłowa zrzeszeni w Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów obchodzili podwójne święto. W październiku przypada bowiem nie tylko Dzień Seniora ale i 35 – lecie działalności Koła. Z tej okazji w strażnicy OSP w Iłowie odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli seniorzy oraz zaproszeni goście, pośród których znaleźli się przedstawiciele władz gminy i lokalnych środowisk, a także przyjaciele i sponsorzy Koła.

Podczas uroczystości została przypomniana historia stowarzyszenia, które zostało oficjalnie zarejestrowane w 1979 r. Jego założycielami byli Zygmunt Głodek, Bolesław Malec i Stanisław Lankauf. Na początku swojej działalności Koło liczyło 85 osób, później bywało też tak, że liczba ta przekraczała setkę. Od początku działalności, jak wyjaśniła przewodnicząca Koła, seniorzy działają bardzo aktywnie. Od 1997 r Koło prowadzi działalność artystyczną, którą zainicjował Artur Kuczek ówczesny organista parafii w Iłowie. Spośród seniorów utworzył on chór, który występował pod nazwą zespół śpiewaczy „Senior”. Po odejściu organisty w 1999 r opiekę nad chórem przejął jego następca Tomasz Romanowski, który obecnie prowadzi zespół „Iłowiacy” wspólnie z instruktorką GOK Małgorzatą Czubiel. Zespół ma w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, ludowe, biesiadne i religijne. Bierze czynny udział w przeglądach zespołów emeryckich, a ponadto swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, takie jak dożynki, otwarcie lasu i inne. Członkowie Koła interesują się problemami gminy, aktywnie uczestniczą w jej życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Wielu członków to radni, sołtysi i inni działacze, a także poeci, pisarze i artyści z dużym dorobkiem twórczości własnej. Pierwszym przewodniczącym Koła był Stanisław Lankauf. W 1985 r funkcję tę przejęła Stanisława Wężowska, którą z kolei w 2002 r na stanowisku przewodniczącej zastąpiła Danuta Dragan, sprawująca tę funkcję do dziś.

Z okazji jubileuszu 35-lecia przewodnicząca Koła przyjęła wiele życzeń i gratulacji od osób współpracujących i zaprzyjaźnionych z seniorami. Były też upominki, pośród których znalazła się Kronika Koła, którą spisała i podarowała Wiesława Zientara – autorka publikacji „Ziemia Iłowska dawniej i dziś”. Album ze zdjęciami dokumentującymi działalność chóru, który jest wizytówką Koła podarowała z kolei dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. Uroczystość uświetnił recital znanej w Iłowie z talentu wokalnego Joanny Rolewskiej, po którym wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

JK

Gmina Iłów

 

chË-r2 (1)