Iłów. Odbyła się sesja Rady Gminy

0
50

6 września radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji, aby dokonać zmian w budżecie. – Posiedzenie zostało zwołane z uwagi na wynik postępowania przetargowego dotyczącego odbudowy dróg gminnych: Łady – Arciechówek oraz w miejscowości Giżyczki – wyjaśniła skarbnik gminy.

Okazuje się, że zakres środków planowanych na te zadania podlega zwiększeniu w stosunku do poprzedniego planu, bowiem znacząco wzrosły koszty budowy dróg. – Obecnie 1 kilometr drogi kosztuje ok. 640 tys. zł, a jeszcze niedawno budowaliśmy drogi za niemal połowę tej ceny – mówił wójt gminy

W myśl przygotowanego projektu uchwały konieczne było zwiększenie planu na odbudowę odcinka drogi Łady – Arciechówek (dł. 2 tys. 820  m.) o kwotę 107  tys. 400 zł., a na drogę w Giżyczkach (dł. 1 tys. 721 m.) o kwotę 127 tys. zł.  Zwiększenie planu zostało poddane pod głosowanie radnych.

Radni przechylili się do zaproponowanych zmian w budżecie: 10 z nich było za, 3 wstrzymało się od głosu. Skarbnik gminy dokładnie wyjaśniła, w jaki sposób wygospodarowano brakujące środki. Nie ulega jednak kwestii, że budowa dróg jest dla małych gmin coraz trudniejsza i wkrótce może stać się niemożliwa.

– Obecnie nie ma wielu chętnych na pieniądze z dotacji objętej promesą wojewody – mówił wójt Roman Kujawa. Gminom brakuje bowiem środków własnych na budowę dróg. Wiadomo, że zasady są takie, że z samej dotacji budować nie można. Limit zaciąganych kredytów też się kiedyś kończy.

Gmina Iłów realizuje obecnie także wiele innych inwestycji. – Zakończyliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Chcemy to zadanie kontynuować w latach następnychPosuwają się prace przy realizacji odnawialnych źródeł energii, trwa I etap budowy sali gimnastycznej w Brzozowie – mówił wójt.

Sprawdzają się niedawno oddane siłownie zewnętrzne, które w każdej z 3 lokalizacji cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników. – Trzeba jeszcze wybudować ze 3-4 takie siłownie. Po 3 urządzenia przydałyby się na każdej wiosce. Nie można jednak ich budować na prywatnym gruncie – mówił wójt.

-Następna sesja odbędzie się 9.10.2018 r. – zapowiedział przewodniczący Rady Gminy. Będzie to ostatnie posiedzenie radnych tej kadencji. Dużymi krokami zbliżają się bowiem wybory samorządowe, które odbędą się 21 października. Wkrótce zatem dowiemy się jaki będzie skład Rady następnej kadencji.