Iłów. Odbyła się sesja Rady Gminy

0
53

O współfinansowaniu inwestycji powiatu zdecydowali radni podczas sesji w dniu 29 maja 2018 r. Tym samym, na posiedzenie RG powrócił omawiany niedawno temat udzielenia pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Na poprzednim posiedzeniu radni zaakceptowali współfinansowanie remontu ulicy Wyzwolenia.

Tym razem pod ich głosowanie poddano włączenie się gminy w realizację inwestycji, takich jak: odbudowa mostu w obrębie Lasotki, odbudowa drogi powiatowej Iłów – Giżyce, przebudowa drogi powiatowej Iłów – Miękinki. Łącznie na pomoc dla powiatu radni zabezpieczyli dotację w kwocie 496.522 zł. 14 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu.

Szykują się duże inwestycje – mówiła skarbnik Agnieszka Brzeska. W najbliższym czasie będą bowiem realizowane nie tylko inwestycje powiatowe, ale i gminne. Przy wsparciu spoza budżetu gminy zostaną przeprowadzone remonty dróg w Henrykowie (dotacja samorządu województwa), Giżyczkach i ulica Strażacka w Iłowie (promesa MSW i A)

Środki na te zadania można zabezpieczyć tylko w formie zaciągnięcia kredytu – wyjaśniała skarbnik gminy. Tym samym, wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych wymagało nie tylko podjęcia uchwał zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową ale i głosowania w sprawie zaciągnięcia kredytu. 14 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu.

Nieprawdą jest, że nikt nie zabiegał o ulicę Strażacką w Iłowie  – wyjaśniał wójt  jednemu z radnych. Ta droga mimo, że dotychczas pomijana w planach, ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Umożliwiając dojazd z Iłowa do Hali od innej strony rozładuje ruch w okolicy szkoły – mówił Jan Kraśniewski, który wielokrotnie wskazywał, że jest to ważna inwestycja.

Nadmienić jeszcze trzeba, że posiedzenie rozpoczęło się programem artystycznym, który stanowił kolejny z cyklu występów na sesjach w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Tym razem z przekazem patriotycznym w inscenizacji prezentującej sejmik uczniowski w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wystąpiła młodzież z SP w Kapturach pod kierunkiem Iwony Grzywacz.

Na koniec radni w trybie nadzoru wojewody powrócili do uchwały o wysokości diet dla sołtysów. Korekty wymagał bowiem zapis dotyczący publikacji aktu. W następstwie przedstawionej informacji o wykonaniu planu odstrzału zwierzyny i likwidacji szkód łowieckich w roku 2017 przez KŁ „Żbik” dyskusja uczestników sesji potoczyła się wokół nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

J.K