Iłów. Otwarty Konkurs Ofert 2020

0
70

Wójt gminy Iłów ogłasza:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w roku 2020

Rodzaj zleconych zadań publicznych

  1. Organizacja dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zajęć sportowo szkoleniowych, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, rozgrywek sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej.  Na realizację zadania przeznaczam kwotę 8.000,00 zł
  2. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Na realizację zadania przeznaczam kwotę 70.000,00 zł

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 5/2020 wójta gminy Iłów

Wzór oferty