Iłów. Przebudowa drogi w Lubatce rozpoczęta

0
18

Przebudowę drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec-Lubatce wykona DROGOMEX Sp. z o. o. z Pruszkowa za kwotę 850.102,37 zł. Razem koszty kwalifikowane z nadzorem to kwota 869.782,37 zł, z czego 65% pokryte zostanie z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych. Do wykonania jest podbudowa z kruszywa grubości 15 cm i dwie warstwy bitumiczne(3 cm+5 cm) na szerokości 3,5  m i długości 2113 m. Ponadto przewidziane są tzw. mijanki i pobocza 0,75m  po obydwu stronach. Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe okazało się bardzo korzystne, bo koszty całości zadania okazały się niższe od pierwotnie przewidywanej 65-procentowej dotacji z FDS blisko jednego miliona złotych.

Należy uznać, że jest to najlepszy czas na inwestycje drogowe od wielu lat. Cieszą się samorządy, które pozostawiły środki w budżetach na inwestycje drogowe.