Iłów. Sesja Rady Gminy 13.11.2014 r.

0
36

Ikona-Ilow-mała

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dn. 13.11.2014 r.

 

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na LIII  sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 13.11.2014r. tj. czwartek, o godz. 10.00 w Sali GOK.

Proponowany porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie obrad, powitanie radnych.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany WPF Gminy Iłów na lata 2014-2022.
 2. zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2014 rok.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminy Iłów z działalności rady.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz pracowników Urzędu Gminy.
 3. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 4. Sprawy różne.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji.
 6. Zakończenie obrad.

część artystyczna w wykonaniu młodzieży GOK