Iłów. V sesja Rady Gminy 24 stycznia 2019 r.

0
171

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na V sesję Rady Gminy, która odbędzie się 24.01.2019 r., tj. w czwartek  o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacje dotyczące zasad obsługi producentów rolnych z terenu gminy Iłów przez MODR oddział Bielice.
 4. Informacja o planie modernizacji i rozbudowie dróg wojewódzkich na terenie gminy Iłów w roku 2019.
 5. Informacja Starostwa Powiatu Sochaczewskiego o planach i realizacji remontów dróg powiatowych na terenie gminy Iłów w roku 2019.
 6. Informacja wójta gminy o modernizacji dróg gminnych w zakresie remontu w roku 2019.
 7. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 8. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 9. Złożenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r. i przedstawienie planu działania na 2019 r.
 10. Złożenie sprawozdania z działalności hali sportowej i Orlika za 2018 r. i przedstawienie planu działania na 2019 r.
 11. Złożenie sprawozdania z działalności GOK za 2018 r. i przedstawienie planu pracy na 2019 r.
 12. Przedstawienie Kancelarii Radcy Prawnego obsługującego Urząd Gminy Iłów.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 15. Zakończenie obrad.