Iłów z sukcesem ożywia pola

0
90

Ożywić pola2

 

25 lutego w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie odbył się finał regionalny ósmej edycji programu „Ożywić Pola”. Na finał zaproszono laureatów, wybranych spośród 131 szkół, które wystartowały w akcji „Ożywić pola 2013–2014. Rok trznadla”. Na zaproszenie organizatora w spotkaniu uczestniczyła również delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Spotykamy się tu, aby cieszyć się z naszego zwycięstwa. Wszyscy obecni dotarli bowiem do finału – wyjaśnił prowadzący spotkanie koordynator programu.

Podkreślić trzeba, że droga do niego nie była łatwa. Wymagała współpracy nauczycieli, uczniów i myśliwych, którzy zgodnie z założeniami przez cały ubiegły rok szkolny wspólnie angażowali się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony przyrody. Najważniejszym z nich było wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych. Oprócz tego, ważnym zadaniem było zakładanie nowych lub pielęgnacja istniejących oczek wodnych. Działania te zmierzały do tworzenia korzystnych warunków żerowych i osłonowych dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, ptactwo wodno-błotne itd.).

W obecnej edycji „Roku trznadla” ważnym elementem były obserwacje trznadli i innych gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska polnego. Jak wyjaśnił koordynator programu „Ożywić Pola” – takich działań ekologicznych jest w całej Polsce kilka tysięcy, jednak akcję organizowaną przez „Łowca Polskiego” wyróżnia ilość wydarzeń, bowiem działania na rzecz poprawy stanu przyrody w ramach tego programu są podejmowane niemal co tydzień przez okres całego roku.

Potwierdzają to sprawozdania dokumentujące wszystkie aktywności uczestników.  Jak widać z założeń programu, mamy tu do czynienia z mnogością i różnorodnością przedsięwzięć. Rywalizacja miedzy szkołami jest więc raczej trudna. Dużo zależy od pomysłowości uczestników oraz od wsparcia myśliwych, którzy są podporą akcji. Tym bardziej cieszy fakt, że Szkoła Podstawowa w Iłowie znalazła się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych szkół. W tej  niecodziennej rywalizacji  zajęła IX miejsce w skali całego kraju.

Ekipie nauczycieli, uczniów i myśliwych, którzy wspólnie pracują dla dobra przyrody na terenie gminy Iłów należą się gratulacje i podziękowania.

Ożywić pola3 Ożywić pola

Rok trznadla