Iłów. Zaproszenie na sesję Rady Gminy

0
18

Ikona-Ilow-mała

 

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na V posiedzenie Sesji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 03.03.2015 r. tj. /wtorek/ o godz. 10.00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Ochrona porządku publicznego – przedstawienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Iłowie za 2015r.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014r. i przedstawienie planu działania na 2015r.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Hali Sportowej i Orlika za 2014r. i przedstawienie planu działania na 2015r.
 7. Złożenie sprawozdania z działalności GOPS za 2014r. i przedstawienie planu pracy na 2015r.
 8. Złożenie sprawozdania z działalności GOK za 2014r. i przedstawienie planu pracy na 2015r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr 143/XXIV/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
 10. Rozpatrzenie wniosku o nadanie tablicy upamiętniającej osoby związane z tajnym nauczaniem w latach 1939 – 1945 na terenie gminy Iłów.
 11. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 14. Zakończenie obrad.