Informacja CPK

0
107

10 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pod nazwą: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projektowany dokument jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu wyżej wymienionego dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach do 10 marca 2020 roku.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl