INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

0
38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie informuje o możliwości skorzystania przez rodzinę zastępczą z pomocy finansowej na dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania. W roku 2017 kwota dofinansowania wynosi 400,00 zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku. Dofinansowanie obejmuje zorganizowane formy wypoczynku dziecka, poświadczone fakturą lub jej kopią.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą uzyskać dodatkowe informacje w PCPR w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, pokój 22, tel. 46 864-18-04.