Informacja o działalności wójta gminy Iłów po sesji Rady Gminy z 30 listopada 2020

0
68

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcamy do zapoznania się z Informacją nr 25 z działalności wójta od XXXII sesji Rady Gminy w Iłowie odbytej w dniu 30 listopada 2020 r.

Informacje zawarte są na stronie internetowej ilow.pl w zakładce Mieszkaniec – Informacje wójta gminy Iłów – Sesje Rady Gminy – Informacja nr 25