Informacja o XIII sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
28

Informujemy, że 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Młodzieszyn odbędzie się nadzwyczajna XIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Młodzieszyn”
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.