Informacja o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
15

Zapraszamy na XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Młodzieszyn, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2037.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Młodzieszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie na Sesję RG