Informacja o XXVII nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Iłów

0
35

Na podstawie § 11 Statutu Gminy informujemy o XXVII nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy, które odbędzie się 7 sierpnia 2020 r. ( piątek )  o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią sali Gminnego Ośrodka Kultury i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXVII nadzwyczajnego posiedzenia  Rady Gminy na stronie: XXVII nadzwyczajne posiedzenie  Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2.  Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3.  Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego lub negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock.
  4. Zamknięcie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

     Sławomir Tomaszewski