Informacja o XXX nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Iłów

0
29

Na podstawie § 11 Statutu Gminy zapraszam na XXX nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się 2  października 2020 r., tj. piątek o godz. 10:30 w sali  GOK  w Iłowie.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na rok 2020.
  5. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w posiedzeniu. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce System Rada.

 przewodniczący Rady Gminy

     Sławomir Tomaszewski