Informacja wójta gminy Nowa Sucha o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

0
41

Zapraszam do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Informacja Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r.

PROJEKT – Program współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 listopada 2016 r roku w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjam