Informacja wójta w sprawie używania herbu gminy Młodzieszyn

0
42

W związku z posługiwaniem się przez wiele osób w Internecie znakiem herbu gminy Młodzieszyn  informuję,  iż zgodnie z § 7 pkt. 2 Uchwały Nr V/30/2007  Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Młodzieszyn używanie i rozpowszechnianie herbu gminy Młodzieszyn wymaga zgody Rady Gminy Młodzieszyn.

Rada Gminy Młodzieszyn nie wydawała zgody osobom fizycznym na posługiwanie się herbem gminy. Wszyscy którzy,  posługują się  tym znakiem naruszają prawa gminy Młodzieszyn do znaku jakim jest herb i robią to nielegalnie.

Wójt Gminy

Joanna Szymańska