Interpelacje zdominowały sesję w Iłowie

0
75

W pierwszej części sesji Rady Gminy, która odbyła się 27.02.2018 r. uczestnicy wysłuchali sprawozdania wójta z działalności od poprzedniego posiedzenia, a następnie podjęli uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Wójt poinformował m.in. o stanie realizowanych inwestycji. W przerwie obrad zaprezentowany został program artystyczny, stanowiący element obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Wójt poinformował, że zakończona została budowa wodociągu w północnej części gminy. W tym programie podłączenia dokonują sami użytkownicy. Koszt 1 metra przyłącza wynosi 100 zł brutto. Rozpoczęły się prace przy budowie oczyszczalni przydomowych, cały czas remontujemy też drogi. Najbardziej zniszczone zostały zgłoszone do wojewody. Jeśli zostaną zweryfikowane pozytywnie, spodziewamy się promesy na dofinansowanie.

W dalszej części sprawozdania gospodarz gminy poinformował, że ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice. Termin składania ofert upływa 13.03.2018 r. Ukończenie inwestycji planuje się w terminie do 30.11.2018 r. Mieszkańcy gminy mają wiele pytań na temat tej inwestycji. Jest to jednak nowość i dopiero czas pokarze jak będzie to funkcjonować – wyjaśniał wójt.

Władze gminy zdecydowały, że obchody 100-lecia odzyskania niepodległości będą w tutejszej gminie celebrowane przez cały rok. Wpisują się w nie występy dzieci i młodzieży w programie patriotycznym. Będą one prezentowane cyklicznie m.in. w przerwach obrad radnych – wyjaśnił przewodniczący Rady Gminy. Tym razem z programem „Polsko! Z marzeń, walki i znoju powstałaś” wystąpili uczniowie SP w Brzozowie, którzy słowem i piosenką przypomnieli okoliczności powrotu Polski na mapę Europy.

Po przerwie uczestnicy sesji wysłuchali informacji o nowych procedurach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe, przyjęli sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017 (GOPS, GOK, GBP, ŚHS) oraz ich plany pracy, a także zatwierdzili sprawozdanie Rady Gminy i jej stałych komisji. W tej części posiedzenia Kierownik Posterunku Policji w Iłowie mówił na temat stanu i rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa w roku 2017.

Interpelacje radnych i zapytania sołtysów, które miały zakończyć obrady trwały najdłużej. Tematy, najbardziej absorbujące dyskutantów to zakres obowiązków sołtysów i sposób ich wynagradzania oraz zakres potrzeb jednostek OSP i sposób ich finansowania. Prezesowi Oddziału Gminnego ZOSP RP zarzucono niesprawiedliwe traktowanie jednostek. Dyskutowano na temat prawidłowości pozyskiwania środków przez OSP Giżyce, a OSP Załusków i cały Załusków wymieniano jako pomijane.

Do zarzutów odniósł się atakowany prezes, który wyjaśniał, że aktualne i pilne w kontekście instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej staje się poszukiwanie środków na wymianę dachu strażnicy OSP Łaziska, który jest pokryty eternitem. Zarówno w tym temacie, jak i w innych pytań było wiele. Wójt gminy wyjaśniał wszystkie wątpliwości. Sesja zakończyła się przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.