Inwestycje drogowe w gminie Rybno. To będzie pracowity rok

0
59

Rok 2020 zapowiada się bardzo pracowicie jeśli chodzi o inwestycje w gminie Rybno. Każde z podejmowanych działań ma wpływ na codzienne życie mieszkańców. 

W gminie Rybno w 2019 roku udało się wykonać wiele inwestycji na drogach, zarówno tych głównych jak i dojazdowych. To jednak początek prac, gdyż inwestycje w 2020 roku będą sukcesywnie się rozwijać.

Gmina Rybno jako samorząd składa wiele wniosków na dofinansowania do remontów dróg, dodatkowo współpracuje również z powiatem sochaczewskim, aby poprawiać stan nawierzchni które na co dzień użytkują mieszkańcy gminy.

Jedną z ważnych inwestycji roku 2019 była przebudowa drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka. W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie w kwocie 285 791,00 zł. Cała inwestycja to koszt 571 582,78 zł, czy też Aleksandrów – Cypriany, a także Rybno – Józin w kwocie prawie 1,4 mln zł. Gmina Rybno przeznaczyła również prawie 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Rybno-Żdżarów.

Wójt Damian Jaworski podkreśla również rolę współpracy z powiatem – Dzięki wspólnym działaniom udaje się osiągnąć bardzo wiele. Tu szczególne podziękowania dla starosty Jolanty Gonty i radnej powiatowej Bożeny Samson za owocną współpracę. Jako gmina jesteśmy gotowi na kolejne inwestycje i partycypacje w kosztach. Podczas spotkań z mieszkańcami zawsze wsłuchuję się w oczekiwania i potrzeby. W zakresie inwestycji drogowych jest to szczególnie istotne. Zależy mi jako wójtowi oraz wszystkim radnym gminy na sukcesywnej poprawie jakości życia mieszkańców poprzez angażowanie środków na różnych polach. 

O kolejne środki gmina Rybno starała się na przebudowę drogi gminnej Konstantynów – Rybionek – Ludwików – Rybno. Długość tej drogi to 1,279 m. Przebudową tej drogi zajmuje się firma Prima. To ważna trasa, gdyż kursuje nią autobus szkolny. Dodatkowo środki udało się pozyskać na remont drogi gminnej Jasieniec – Złota. Tu nowa nawierzchnia będzie na długości 2,677 m.

Jedną z ważniejszych inwestycji jest także przebudowa drogi na osiedlu XXX-lecia, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania to 2 278 146,00 zł. Będą przebudowane trzy odcinki oraz ulica Szkolna. Pojawi się nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych również nie pozostaną bez ingerencji w poprawę ich stanu. Wójt stara się o wsparcie na przebudowę odcinka o długości 1,033 km Rybno – Karolków Rybnowski.

Droga gminna Wężyki Duże – Stary Szwarocin – Złota jest na etapie przygotowywania dokumentacji przebudowy. Miejscowość Jasieniec, a także Konstantynów to konieczność wykonania prac geodezyjnych.

Gmina Rybno ma przed sobą wiele zadań. Są to nie tylko szeroko zakrojone inwestycje drogowe, ale i sportowe czy też kulturalne.