Inwestycje w przygotowaniu

1
136

Wszystko wskazuje na to, że realizacją drugiego etapu przebudowy ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie zajmie się firma „Prima”, która zmodernizowała tę arterię w pierwszej jej części. Ci sami wykonawcy mają też rozbudować odcinek drogi z Szymanowa w kierunku Aleksandrowa. Tak wynika ze złożonych ofert w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Na ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W w ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie – ETAP II” wpłynęła zaledwie jedna oferta. Samorząd powiatowy zamierzał na tę inwestycję przeznaczyć kwotę ponad 5,7 mln zł. Oferta sochaczewskiej P.H.U „Prima” przekroczyła jednak tę wartość o ok. 333,5 tys. zł i wynosi dokładnie 6.113.177,13 zł. W związku z tym, ostateczną decyzję o ewentualnym przekazaniu dodatkowych środków na ten cel i co się z tym wiąże powierzeniu wykonania zadania „Primie” podjąć musi Rada Powiatu. Głosowanie nad zmianami w budżecie będzie jednym z punktów obrad, które zaplanowane są na 26 marca br. Jeśli radni zatwierdzą zmiany, niebawem podpisana zostanie umowa na przeprowadzenie inwestycji. Ta, przypomnijmy, będzie polegać na przebudowie 1,116 km odcinka ul. Trojanowskiej od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek włącznie. Zadanie będzie realizowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz z budżetu miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego. Dobrze stałoby się, gdyby gruntowna modernizacja drogi ruszyła jak najszybciej, tak by jej zakończenie nastąpiło w październiku br.

Również, jeśli chodzi o inwestycję pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. I tu, podobnie jak w przypadku ul. Trojanowskiej, swoją propozycję złożyła „Prima” oferując cenę 4.984.166,33 zł. W tym przypadku, kwota nie przekracza wartości środków zarezerwowanych na ten cel przez powiat. W ramach zadania zostać ma rozbudowana droga powiatowa na odcinku Szymanów – Aleksandrów o dł. 1,347 km. Inwestycja będzie realizowana ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz z budżetu gminy Teresin i powiatu sochaczewskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia br.

Aktualnie obie oferty, złożone zarówno w przypadku ul. Trojanowskiej, jak i drogi w gminie Teresin podlegają analizie pod kątem ich zgodności z warunkami zamówienia.

Nie doszło jednak do wyłonienia wykonawcy kolejnej powiatowej inwestycji drogowej, jaką jest przebudowa dróg powiatowych tj. ul. Towarowej, ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Złożona przez firmę „Strabag” z Pruszkowa oferta na kwotę 4.857.839,93 zł znacząco, bo o ponad 1,6 mln zł przekracza kwotę zarezerwowaną na to zadanie przez samorząd powiatowy. W związku z tym przetarg ten został unieważniony, ogłoszony został kolejny. Miejmy nadzieję, że za drugim podejściem uda się wyłonić firmę, która zrealizuje inwestycję w rozsądnej i mieszczącej się w budżetowych planach powiatu kwocie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

1 KOMENTARZ

Comments are closed.