IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
92

Serdecznie zapraszamy na IV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos na okres                         trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe                                       Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                        Kampinos.

3) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

4. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

                                                                                       przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Krzysztof Sucharski