IV sesja Rady Gminy Rybno

0
97

RADA GMINY RYBNO                                                   Rybno, dnia 23 listopada 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

fax 46 861-14-38 33

www.gminarybno.com

 

Zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawową do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rybno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 9. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018.
 11. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 12. Zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga