Jak oceniasz e-usługi ratusza? – i nie tylko

0
80

Zachęcamy do wypełnienia, ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z oferowanych przez Urząd Miasta Sochaczew e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

LINK DO ANKIETY:

https://goo.gl/forms/TVjH6hVnywrQUqdP2 

 

Od redakcji: Podobnej treści ankiety ukazały się również na stronach Urzędów Gmin powiatu sochaczewskiego.