Jak podzielono pieniądze dla lokalnych organizacji pozarządowych

0
13

W styczniu burmistrz ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, w których do podziału między lokalne organizacje pozarządowe było prawie 630.000 zł. Pulę rozdzielono niemal do ostatniej złotówki. Z pieniędzy tych skorzystają m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i UKS-y, świetlice CARITAS i TPD, chór, harcerze, organizacje seniorskie i świetlice socjoterapeutyczne.

Komisja Konkursowa powołana przez burmistrza najpierw dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków. W terminie wpłynęły 53 oferty, a wymogi formalne spełniło 51 spośród nich.  W drugim etapie komisja oceniała propozycje pod względem merytorycznym,  pozytywnie zaopiniowała 43 i to one uzyskały dofinansowanie.

– W dwóch zakończonych konkursach podzielono środki na rozwój sportu, promocję zdrowego stylu życia, aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi z trudnych rodzin. Przed nami jeszcze jeden konkurs na działania związane z walką ze zjawiskiem narkomanii i alkoholizmu. Stowarzyszenia sięgną w nim jeszcze po 260.000 zł – wyjaśnia z-ca burmistrza Marek Fergiński.

 

Pierwszy konkurs, dotyczący realizacji zadań z zakresu sportu na terenie miasta, adresowany był do stowarzyszeń sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych zajmujących się promocją zdrowego stylu życia, rekreacją, sportem masowym uprawianym przez dzieci i młodzież oraz wyczynowo przez dorosłych. Oto przyznane dotacje w poszczególnych dyscyplinach:

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł (w 2015 – 40.000 zł).

 • Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET – 5.000 zł
 • Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 35.000 zł

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby. Kwota przeznaczona na zadanie – 160.000 zł (w 2015 – 160.000 zł)

Rugby Club Orkan Sochaczew – 160.000 zł

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej. Kwota przeznaczona na zadanie – 160.000 zł (w 2015 – 160.000 zł)

 • Uczniowski Klub Sportowy „Unia-Boryszew” – 28.000 zł
 • Klub Sportowy „Bzura Chodaków” – 104.000 zł
 • Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew – 28.000 zł

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi judo. Kwota przeznaczona na zadanie – 60.000 zł (w 2015 – 60.000 zł)

 • Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 13.000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 47.000 zł

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pływania. Kwota przeznaczona na zadanie – 25.000 zł (w 2015 – 25.000 zł)

 • Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 15.000 zł
 • Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” – 5.000 zł

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi koszykówki. Kwota przeznaczona na zadanie – 15.000 zł (w 2015 – 15.000 zł)

 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR BASKET” Sochaczew – 15.000 zł

 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych dyscyplin. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł (w 2015 – 40.000 zł)

 • Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON FIGHT CLUB” – 16.000 zł
 • Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6.000 zł
 • Klub Maratończyka AKTYWNI – 1.500 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU – 1.000 zł
 • Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK” – 15.500 zł

 

 

Drugi konkurs adresowany był do działających na terenie miasta organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń i fundacji udzielających wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, zajmujących się promowaniem uzdolnionych artystów. Tu po dotacje skutecznie sięgnęły:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych: 16.000 zł (w roku 2015 – 16.000 zł)

 • Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 2.500 zł
 • Stowarzyszenie Sympatyków ABSTRAKTU – 1.600 zł
 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 2.500 zł
 • Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 1.400 zł
 • Stowarzyszenie Sportowo-Rehab. Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” – 2.000 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki dla koła Sochaczew – 2.500 zł
 • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach – 1.000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500 zł

 

Ochrona zdrowia – prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin: 5.000 zł (w roku 2015 – 5.000 zł)

 • Stowarzyszenie Sportowo-Rehab. Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenkka” – 2.500 zł
 • Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 2.500 zł

 

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych: 18.500 zł (w roku 2015 – 18.400 zł)

 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 2.000 zł
 • Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – 3.000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500 zł
 • Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 3.000 zł
 • Fundacja Polonia Militaris – 8.000 zł

 

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców: 10.100 zł (w roku 2015 – 10.200 zł)

 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew – 2.000 zł
 • Stowarzyszenie „Motocykliści Sochaczewa” – 1.000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 4.000 zł
 • Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 2.600 zł
 • Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500 zł

 

Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych: 15.000 zł (w roku 2015 – 15.000 zł)

 • Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – 3.000 zł
 • Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew – 2.000 zł
 • Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – 2.000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – 8.000 zł

 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo – wychowawczych wsparcia dziennego: 65.000 zł (w roku 2015 – 72.000 zł.)

 • Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 13.000 zł
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 13.000 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 39.000 zł