Jak zapłacić za śmieci?

0
42

Od kilku lat każda sochaczewska rodzina ma założone subkonto o indywidualnym numerze, na które wnosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Osobne konto mają właściciele domów, każda wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa. Podobnie indywidualne rachunki otwarto dla rodzin rozliczających się z opłaty śmieciowej.

W styczniu i lutym br. ratusz rozesłał do mieszkańców pisma zawierające numery tych kont. Jeśli ktoś zagubił pismo, o podanie subkonta może się zwrócić telefonicznie do Referatu Podatkowego lub Wydziału Ochrony Środowiska UM. Telefon na centralę: 862-22-35.

Konto główne UM: 77 9283 0006 0043 0197 2000 0020. Na ten rachunek wnosimy opłaty skarbowe, za dzierżawę gruntów, zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie, ustawienie reklamy na gruncie miasta, za wydanie licencji alkoholowych itd.