Jednogłośne „tak” dla bonifikaty

0
114

Jednogłośnie i bez uwag rada miasta zgodziła się wczoraj przyznać 95 procentową bonifikatę osobom przejmującym na własność miejskie grunty dotychczas będące w ich użytkowaniu wieczystym. Chodzi o działki wykorzystywane na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane blokami, kamienicami i prywatnymi domami. W projekcie uchwały wprowadzono jedną zmianę, tj. zastrzeżenie, że z ulgi mogą skorzystać tylko osoby nieposiadające zaległości podatkowych, w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów czy w innych opłatach lokalnych. Uchwała wejdzie w życie dwa tygodnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Kto i na jakich zasadach będzie mógł przejąć nieruchomość na własność, jak skorzystać z wysokiej bonifikaty, wyjaśnialiśmy tu: http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/25215?title=Burmistrz-proponuje-95-procentowa-ulge-&filterId=1&sochaczew