Wszyscy jesteśmy „Równi na rynku pracy”

0
219

40756

2 października odbyły się pierwsze zajęcia grupowe w ramach inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży” realizującej projekt „Równi na rynku pracy”. Ma on na celu zwalczanie bezrobocia i skierowany jest do młodzieży od 18 do 24 roku życia. Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia, która ma na celu poprawę sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania przez nią zatrudnienia. Będą to m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie zatrudnienia, kursy językowe, komputerowe, prawa jazdy, szkolenia służące nabyciu kompetencji społecznych i zawodowych. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Po zajęciach indywidualnych, które odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sochaczewie nadszedł czas na spotkania w grupach. Spotkanie prowadził doradca zawodowy i zostały na nim poruszone kwestie związane z lokalnym rynkiem pracy. Omówiono instrumenty rynku pracy oraz sposób przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Beneficjenci projektu z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Wymieniali się doświadczeniami z zakresu rynku pracy. Po odbyciu cyklu spotkań indywidualnych i grupowych, każdy z uczestników zostanie skierowany na wybrane kursy.

 

Kamila Gołaszewska-Kotlarz   Młodzieżowe Centrum Kariery

 

40758 40757