Jeszcze tylko matura

Maturzyści Osiemdziesiątki 26 kwietnia otrzymali świadectwa dojrzałości – 153 osoby zakończyły kolejny etap edukacji  – 57 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego,  73 Technikum i 23 Liceum dla Dorosłych. Ostatnie tygodnie były niezwykle trudne dla nauczycieli, rodziców, jak również uczniów, ze względu na strajk nauczycieli – maturzyści ZS CKP zostali sklasyfikowani przed zawieszeniem strajku.

Uroczystość zakończenia roku szklonego dla klas maturalnych mimo szczególnych okoliczności przebiegała podobnie jak w latach minionych. Były więc wyróżnienia, nagrody, podziękowania dla wychowawców i rodziców wzruszenia przy słowach „Tą piosenką Cię żegnamy profesorze”.

Dyrektor Julia Jakubowska gratulowała wszystkim wychowankom, zarówno tym, którzy osiągnęli najwyższe średnie, jak również pozostałym, którzy tego dnia otrzymywali świadectwa dojrzałości i włożyli wiele trudu w ich uzyskanie. Zgodnie z trwającym od lat zwyczajem wszyscy maturzyści Osiemdziesiątki otrzymują świadectwa z rąk wychowawców i dyrektora szkoły.

Ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki zostali nagrodzeni: najwyższą średnią ocen w LO uzyskał Dawid Rybicki, w Technikum: Kamil Gensler, Jarosław Plichta i Katarzyna Adamczyk – 31 uczniów otrzymało nagrody Dyrektora Szkoły a trzech Nagrody Starosty Sochaczewskiego.

Julia Jakubowska gratulując absolwentom dziękowała jednoczenie rodzicom, którzy zawsze są wsparciem dla szkoły, zwłaszcza przy okazji ważnych dla uczniów wydarzeń. Komitet studniówkowy, którym kierowała mama jednego z uczniów Teresa Jamka, zakończył swoją działalność bardzo miłym akcentem, był więc tort pożegnalny dla nauczycieli i prezenty dla uczniów – radiomagnetofony – na pewno zostaną wykorzystane na lekcjach językowych, jak również podczas egzaminów maturalnych. I jak zawsze na zakończenie zabrzmiały słowa: „Tą piosenką Cię żegnamy profesorze” – w imieniu maturzystów wyśpiewała te słowa ich młodsza koleżanka Martyna Wróbel i chociaż utwór ma już swoje lata, nadal wzrusza tych, do których jest kierowany.

Matury rozpoczynają się 6 maja – najpierw język polski, potem matematyka, języki obce i przedmioty dodatkowe, do tego egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych. Matury potrwają do 23 maja. Jeśli – to scenariusz niechciany – ktoś nie zda jednego przedmiotu będzie mógł przystąpić do poprawki w terminie sierpniowym. Wszystkim maturzystom życzymy zdania matury za pierwszym podejściem.

gbg

.