Jolanta Gonta: dziękuję za rok współpracy

0
39

61653

Grudniowa sesja rady miasta poświęcona została głównie finansom, planom na przyszłość i podsumowaniu kończącego się roku.

W obradach wzięła udział także starosta Jolanta Gonta, która przekazała szczególne podziękowania dla burmistrzów, radnych, pracowników ratusza i podległych mu jednostek. Jak powiedziała, sprawy leżące na linii miasto-powiat są sprawnie omawiane, uzgadniane i załatwiane. Dobry klimat dotyczy nie tylko burmistrzów i zarządu powiatu, ale wielokrotnie dobrą współpracą wykazali się pracownicy jednostek, szczególnie gdy trzeba było działać szybko.

Na koniec życzyła samorządowcom dobrych, radosnych, błogosławionych świąt, wielu sukcesów osobistych i zawodowych i co najmniej tak dobrej współpracy miasta i powiatu jak w 2015 roku.

Urząd Miasta Sochaczew