Jubileusz w Dzień Seniora

0
75

Proszę o przyjęcie naszych serdecznych gratulacji z okazji 20–lecia Zespołu „Iłowiacy”. Jesteśmy wdzięczni za to, że Zespół tak godnie reprezentuje naszą gminę, stając się jedną z jej wizytówek. Dziękujemy również za stałą obecność Zespołu w życiu kulturalnym i społecznym gminy Iłów. Wieloletnią działalność Zespołu wyznacza wiele znakomitych koncertów. Zespół stał się symbolem związku z ziemią rodzinną, nośnikiem istotnych wartości patriotycznych i kulturowych. Jest znakomitym ambasadorem spraw Ziemi Iłowskiej. Życzymy Państwu powodzenia w dalszej działalności Zespołu, a w życiu prywatnym zdrowia i wszelkiej pomyślności. Takie słowa skierował wójt gminy Iłów do członków Zespołu „Iłowiacy”, obecnych na uroczystości z okazji Dnia Seniora.

Ponieważ „Iłowiacy” obchodzą w tym roku 20-lecie swojego istnienia, nie sposób było pominąć milczeniem ich jubileuszu. Zespół stanowi bowiem grupę, która nie tylko aktywizuje środowisko seniorów, ale przez swoją dwudziestoletnią obecność na wszelkich uroczystościach, tak w gminie jak i poza nią, po prostu wrosła na trwałe w tradycję i kulturę tej ziemi. Wydarzenie wymagało zatem specjalnej oprawy. Tym samym, wiele osób włączyło się w jego przygotowanie.

Stosowna uroczystość odbyła się 18 października łącząc obchody jubileuszu i Dzień Seniora. Tego dnia na zaproszenie zarządu Koła – głównego organizatora w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie zebrało się kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: proboszczowie parafii Iłów i Giżyce oraz przedstawiciele Rady Powiatu i władz gminy Iłów. Serdeczne powitanie wszystkich uczestników spotkania wybrzmiało z ust nowej przewodniczącej Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – Wiesławy Zientary.

Podczas uroczystości przypomniano historię Zespołu „Iłowiacy”, który powstał w roku 1997 z inicjatywy ówczesnego organisty Artura Kuczka.  Obecnie od wielu lat Zespołem kieruje Tomasz Romanowski w roli dyrygenta, a za repertuar, podkłady muzyczne oraz wizerunek sceniczny chórzystów odpowiada Małgorzata Czubiel. Zespół towarzyszy lokalnym wydarzeniom stanowiąc promocję gminy. Zasługą „Iłowiaków” jest też udział w wielu konkursach i festiwalach doceniany licznymi nagrodami.

Podczas obchodów jubileuszu „Iłowiacy” także zaprezentowali kilka utworów. Tym samym, udowodnili publiczności, że mimo upływu czasu zespół się „nie starzeje” i nie obniża się poziom jego występów. Uważni obserwatorzy na pewno też potwierdzą, że z biegiem lat, dzięki zdobywanemu doświadczeniu staje się on coraz wyższy. Nie można też nie zauważyć ewolucji Zespołu, w którym dokonuje się ciągły rozwój.

Z racji jubileuszu wszyscy członkowie „Iłowiaków” otrzymali portfele znakowane grawerem z własnym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zespołu ufundowane przez władze gminy w dowód wdzięczności za ich pracę. Towarzysząca mu wystawa okolicznościowa dawała możliwość zapoznania się z działalnością zarówno Zespołu, jak i Koła Związku Emerytów. Wyeksponowane trofea odzwierciedlały lata działalności „Iłowiaków”, zaś kroniki prezentowały najważniejsze momenty wspólnie spędzonych przez seniorów chwil.

Celebrując Dzień Seniora młodsze pokolenia dają wyraz wdzięczności za ich obecność w swoim życiu. Jest to także czas życzeń. Wójt gminy oraz przewodnicząca koła ZER i I życzyli seniorom, aby przyszłoroczne obchody tego święta odbyły się w jeszcze większym gronie. Do życzeń dołączali się inni uczestnicy uroczystości. Seniorzy z tutejszego koła mają bowiem wielu przyjaciół i sympatyków, którzy od lat im kibicują.