Jubileusz OSP w Giżycach

0
57

W 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Giżycach obchodzi 90 – lecie istnienia. Wyjaśnić jednak trzeba, że w pamięci najstarszych mieszkańców zachowały się wspomnienia według, których początki straży ogniowej w Giżycach sięgają roku 1918. Nie ma jednak dokumentów na potwierdzenie tych informacji.

Z okazji jubileuszu Zarząd jednostki zorganizował uroczystość, która odbyła się 1.09.2018 r. i rozpoczęła się Mszą Św. w miejscowym kościele parafialnym. Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. Rafał Banasiak. Słowo Boże wygłosił ks. Zbigniew Żądło – kapelan strażaków powiatu sochaczewskiego.

W postawie służby widzimy sens własnego życia. Kiedy czynimy służbę wierzymy, że możemy cieszyć się opieką Boga – mówił mi.in. ks. kapelan. Podkreślił on, że słowa: służba i czuwanie, które opisują pracę strażaków mają genezę w Biblii i są kojarzone z działalnością Chrystusa.

Podczas Mszy Św. został poświęcony nowy sztandar jednostki, który zakupiono ze środków zgromadzonych przez Komitet Fundacyjny. Hasło zapisane na sztandarze: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek oddaje głęboki sens pracy strażaków, która wiąże się z poświęceniem – mówił ks. kapelan.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym zmarłych strażaków. Oficjalne przekazanie sztandaru jednostce, którą reprezentował prezes Bogdan Rybicki nastąpiło na placu przy strażnicy. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta ze Słubic.

W jubileuszu uczestniczyli strażacy z jednostki rodzimej, delegacje z jednostek sąsiadujących, przedstawiciele PSP, powiatowych i gminnych władz samorządowych, rodziny strażaków, fundatorzy sztandaru i zaproszeni goście. Po części oficjalnej, uczestnicy zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek.

We wspomnieniach Czesława Wojciechowskiego straż ogniowa w Giżycach miała roku 1918 wydzielone pomieszczenie w budynkach gospodarskich na placu, gdzie obecnie znajduje się stacja benzynowa. Były tam wozy i narzędzia strażackie. Do pożaru wyjeżdżano wtedy 2 wozami zaprzęgniętymi w konie.

Do budowy obecnej strażnicy przystąpiono w 1959 r. Budynek ten jest cały czas rozbudowywany. 16 X 1977 r. na jubileusz 50 – lecia straży został ufundowany pierwszy sztandar. W 2001 r. OSP w Giżycach jako pierwsza z terenu gminy Iłów została włączona do KSRG. Obecnie jednostka liczy 45 druhów i 10 druhen.