„Kadry dla przemysłu” w Teresinie i Sochaczewie

0
72

Teresiński Zespół Szkół oraz sochaczewska „Osiemdziesiątka” podpisały porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu i dwoma dużymi przedsiębiorstwami na realizację programu „Kadry dla przemysłu”. To kolejny duży krok w kierunku prężnego rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu sochaczewskiego. Dzięki tej inicjatywie w obu naszych szkołach uczniowie kierunków zawodowych będą mogli liczyć na jeszcze wyższą jakość kształcenia, uzyskanie fachowej wiedzy i umiejętności w bardzo dobrych warunkach dydaktycznych, ale też zapewnią sobie dobrą pracę w przyszłości.

Celem programu „Kadry dla Przemysłu” jest zainicjowanie współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji. Połączenie pracodawców ze szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego pozwoli ograniczyć bariery rozwoju przedsiębiorstw, wynikające z braku odpowiedniej kadry. Program ma także pomóc w podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej w szkołach.

Zespół Szkół w Teresinie, a także Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nawiązały porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu oraz firmami – LOT Aicraft Maintenance Services Sp. z o.o. i Warszawskimi Zakładami Mechanicznymi „PZL-WZM” w Warszawie S.A.

– Są to firmy, które chcą współpracować z naszymi szkołami, ponieważ kształcimy w zawodach, które rzeczywiście odpowiadają profilowi tych zakładów. Mam tu na myśli kierunek mechaniczny, czy logistyczny. Pracownicy w takich zawodach są poszukiwani przez LOT AMS, jak i WUZETEM – mówi Julia Jakubowska, dyrektor ZS CKP.

Intencją stron zawierających porozumienie jest wspólne działanie na rzecz promocji kształcenia zawodowego, budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia oraz kreowania pozytywnego wizerunku zawodów technicznych i mechanicznych.

Zespół Szkół w Teresinie, jak i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie znalazły się w gronie ośmiu placówek oświatowych z całej Polski, które porozumienia w ramach programu „Kadry dla przemysłu” podpisały podczas inauguracyjnej konferencji, która miała miejsce w warszawskiej siedzibie ARP. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marek Suski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Maciej Małecki, szef Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Obecne na konferencji Julia Jakubowska – dyrektor ZS CKP, Ewa Odolczyk – dyrektor ZS Teresin oraz Jolanta Gonta – starosta sochaczewski nie kryły satysfakcji z nawiązania współpracy z kolejnymi przedsiębiorstwami, które znacząco wesprą rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie.

– Taki właśnie kompleksowy, nowy model kształcenia zawodowego staramy się wspólnie wdrażać w szkołach prowadzonych przez sochaczewski powiat. Nasze szkoły w coraz większym stopniu stawiają sobie za cel ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, a Zarząd Powiatu bardzo wspiera tego typu inicjatywy. Cieszę się, że zarówno w Teresinie, jak i w Osiemdziesiątce uczniowie będą mogli, dzięki realizacji tego programu, kształcić się również w środowisku, które nie tylko zagwarantuje im świetne warunki nauki, ale też prawdopodobnie stanie się ich docelowym miejscem przyszłej, dobrze płatnej pracy. Bo taki też jest cel LOT AMS i WUZETEM, jeśli chodzi o porozumienie, by wychować sobie świetnie wykwalifikowanych fachowców– mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, która podkreśla równocześnie, że szkoły zawsze mogą liczyć na wsparcie samorządu powiatowego.

Co niesie konkretnie za sobą osiągnięte porozumienie? – Przede wszystkim organizowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów, organizowanie wycieczek zapoznawczych do zakładów pracy, wspólne ustalanie programu praktyk uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców, czy też organizowanie staży dla absolwentów szkół technicznych i mechanicznych – wymienia część zaplanowanych działań dyrektor Ewa Odolczyk. Ponadto, zaangażowanie firm z Grupy ARP będzie polegać też m.in. na wsparciu nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką). W ramach programu firmy i szkoły przygotują dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomoże im w podjęciu decyzji czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie będą mogli zapisać się do klas patronackich, opartych o program nauczania współtworzony z przyszłym pracodawcą. Wpłynie to bezpośrednio na praktyczne przekazywanie umiejętności oraz zagwarantuje, że od pierwszego dnia zatrudnienia firma zyskuje pracownika z wiedzą i kompetencjami, jakich potrzebuje.

Dla nauczycieli z kolei przygotowano specjalny program lekcji otwartych, prowadzonych przez pracowników spółek biorących udział w projekcie. Ich celem jest wspólne uczenie się w grupie osób bezpośrednio związanych z edukacją, przygotowujące do stopniowego odchodzenia od tradycyjnych podręczników w kierunku otwartych zasobów edukacyjnych. Dzięki temu nauczyciele zyskają wiedzę, która pozwoli im przygotować zajęcia lekcyjne pod kątem praktycznym.

– Głęboko wierzę, że ten pilotażowy program okaże się bardzo skuteczny w perspektywie szkolenia przyszłych kadr specjalistów. „Kadry dla przemysłu” odpowiadają na co najmniej trzy ważne potrzeby. Pierwszą z nich są oczekiwania firm, by trafiali do nich absolwenci dobrze wykształceni pod względem praktycznym i teoretycznym. Program odpowiada na potrzeby gospodarki, która w Polsce rozwija się dynamicznie i potrzebuje kadr ze specjalistycznymi umiejętnościami. Wreszcie też program odpowiada na potrzeby młodych ludzi, uczniów, którzy chcą w sposób świadomy wybrać zawód, a po zakończeniu nauki trafić do dobrej firmy jako wykwalifikowany pracownik. Tym bardziej cieszę się, że szkoły w Sochaczewie i Teresinie takie możliwości kształcenia zawodowego swoim uczniom mogą zaoferować – powiedział Maciej Małecki, poseł ziemi sochaczewskiej na Sejm RP.

Program wsparcia stworzony w Agencji Rozwoju Przemysłu ma za zadanie stworzyć warunki do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji, szczególnie jeśli chodzi o szkoły techniczne i branżowe oraz centra kształcenia zawodowego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie