Kamera do monitoringu kanałów

0
48

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew -etap II (część I)”, ZWiK pozyskał dofinasowanie na zakup kamery do monitoringu kanałów. 

Jak informowaliśmy już wcześniejw przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wystąpiły oszczędności,  w tym na robotach budowlanych, związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska. Spółka uzyskała zgodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew  – etap II (część I)”, m.in. o zakup kamery do monitoringu kanałów.

Urządzenie to będzie wykorzystywane przede wszystkim przy sprawdzaniu nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też nielegalnych włączeń w kanalizację deszczową. Dzięki sprawdzaniu kanałów za pomocą kamery, Spółka będzie mogła jeszcze bardziej wpływać na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta. Monitorowanie sieci i przyłączy przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z sieci i realizację zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przekierowanie wszystkich ścieków z aglomeracji do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie nastąpi ich właściwe oczyszczenie.

Kamera do monitoringu zdecydowanie ułatwi pracę grupy eksploatacyjnej ZWiK i zapewni szybkie sprawdzenie kanału w przypadku awarii. Dzięki kamerze możliwe jest nie tylko sprawdzenie przewodu, ale również dokonanie pomiaru długości oraz sprawdzenie spadku kanału.

Inauguracja kamery do monitoringu kanału odbyła się na nowo wybudowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska.

Pozyskane dofinasowanie na zakup specjalistycznej kamery do monitoringu kanałów oraz zastosowanie systemu informatycznego SCADA w przepompowniach i tłoczniach,  daje zdecydowanie większe możliwości doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno–kanalizacyjnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 20151104_125111

 20151105_085323 DSC_0678 (2)