Kampania edukacyjna „Klikam z głową # Keep CTRL”

W Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym  w styczniu i na początku lutego 2020 r. została przeprowadzona  Kampania edukacyjna „Klikam z głową # Keep CTRL” przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z Warszawy skierowana do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Internet to źródło wiedzy i zabawy oraz narzędzie komunikacji. Należy jednak wiedzieć, jak z niego korzystać.

Najmłodsi użytkownicy smartfonów najczęściej korzystają z nich bez ograniczeń. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą wiązać się ze ściąganiem gier lub wysyłaniem drogich sms-ów.  Przemoc, hejt, patostream, sexting, FOMO – to tylko część zjawisk, z jakimi dzisiejsza młodzież spotyka się korzystając z Internetu.  Nie są świadomi niebezpieczeństw, jakie niosą treści nieodpowiednie do wieku.

Podczas kampanii na warsztatach prelegentki Urzędu Komunikacji Elektronicznej: Ewa Domańska i Aleksandra Mokrzycka rozmawiały z dziećmi, jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Uczyły, jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane i wizerunek, jak uniknąć płacenia wysokich rachunków oraz jak rozpoznać pierwsze symptomy  uzależnienia od mediów. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w materiały informacyjne i drobne upominki  przydatne do pracy z mediami.

W czasie szkolenia „Dzieci i młodzież w cyfrowym świecie” prelegentki: naczelnik Departamentu Polityki Konsumenckiej Milena Górecka oraz Ewa Domańska omówiły z nauczycielami i rodzicami zachodzące niebezpieczne zjawiska w sieci do których dostęp mają dzieci i młodzież oraz często w nich uczestniczą. Zwróciły uwagę m.in., jak można odpowiedzialnie kontrolować dzieci i młodzież w sieci, jakie kupować gry, co zrobić w sytuacjach bardzo trudnych.

Nauczyciele i rodzice wielokrotnie podkreślali profesjonalizm prowadzonych warsztatów i szkoleń, ich przydatność w praktyce.

Szkoła wraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej planuje w najbliższym czasie przeprowadzić warsztaty dla rodziców i seniorów „Wiem, co podpisuję”, które mają obudzić czujność osób dorosłych w dobie oszustw internetowych.

Organizator Kampanii na terenie szkoły Andrzej Grabarek – dyrektor szkoły podkreślił na zakończenie kampanii, iż była ona bardzo potrzebna i wysoko oceniona przez uczestników. Podziękował także prelegentom z Urzędu Komunikacji Elektronicznej za bardzo dobrą współpracę.

Wszystkie warsztaty dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli i rodziców zostały zrealizowane w pełni profesjonalnie i bezpłatnie za co należą się podziękowania Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.                                                                                                                                   

Andrzej Grabarek

.