Kampinos. 27 lipca. XXIV sesja Rady Gminy

0
32

Wotum zaufania dla wójta gminy Kampinos i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2019 r.

27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Kampinos, podczas której wójt przedstawiła „Raport o stanie Gminy Kampinos za 2019 r.”. Po przeprowadzonej debacie, w głosowaniu jawnym Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania. Następnie Rada, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za 2019 rok, udzieliła wójtowi jednogłośnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

.