Kampinos. Droga nr 580 zmodernizowana!

0
36

Ku końcowi zmierza remont drogi wojewódzkiej nr 580. Na wybranych odcinkach w miejscowościach Kampinos, Komorów, Łazy i Strzyżew wyłoniony w przetargu wykonawca realizował prace polegające na frezowaniu nawierzchni, ułożeniu mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wykonaniu poboczy z kruszywa kamiennego. Wymienione zostały również przepusty, a także udrożnione i pogłębione istniejące rowy przydrożne. Ostatni etap prac obejmował malowanie oznakowania poziomego, w tym pasów i przejść dla pieszych.

bip.mzdw.pl/red.

.