Kampinos. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

0
35

 

Wójt gminy Kampinos ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 8 lipca 2020 r. (środa)   do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3,  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kampinos,  ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Szczegółowe informacje: http://kampinos.pl/art/id/3963