Kampinos. Nabór wniosków na odbiór i utylizację azbestu

0
35

W związku z uruchomieniem 22.03.2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Gmina Kampinos planuje kolejny etap akcji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Akcja będzie realizowana, jeżeli uda się pozyskać środki finansowe na jej przeprowadzenie.

W pierwsze kolejności do wniosku zakwalifikują się osoby, które złożyły deklaracje w roku 2016 i 2017 ale z braku środków azbest nie został od nich odebrany.

Osoby, które są również zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji, ale nie składały do tej pory deklaracji do UG Kampinos, proszone są o składanie wniosków wraz z informacją o powierzchni (w m2) posiadanych wyrobów zawierających azbest, ich stanie oraz o zakresie robót (demontaż materiałów wraz z utylizacją czy sama utylizacja).

 

Z racji krótkiego terminu naboru, który rozpoczyna się już 28.03.2018 oraz ryzyka szybkiego wyczerpania środków przez WFOŚiGW, Wnioski prosimy składać w Urzędzie Gminy Kampinos w pokoju nr 10 do dnia 27 marca 2018 r do godziny 11.00.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną zakwalifikowane do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w roku 2019.

Druki wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, w pokoju nr 10 oraz ze strony internetowej gminy www.kampinos.pl  /DRUK WNIOSKU PONIŻEJ/

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski o przyznanie dofinansowania indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy.

Urząd Gminy Kampinos zastrzega, że złożenie wniosku o usuniecie materiałów zawierających azbest przez mieszkańca nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy.

Uwaga! Dotacja na usunięcie azbestu nie może być przeznaczona na wykonanie nowych pokryć dachowych!

Druk Wniosku