Kampinos. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

0
54

Wójt gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. obsługi Rady i Komisji.

Ogłoszenie

 

Wójt gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. kadr i płac w oświacie.

Ogłoszenie