Kampinos. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

0
47

Wójt gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Ogłoszenie